Yabancı Dil Programı

Yabancı Dil Politikamız

İngilizce eğitimi, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına uygun olarak hazırlanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. İstek Okulları yabancı dil müfredatı K12 bütünlüğüne göre sarmal biçimde yürütülmektedir. Günümüzün değişen koşullarına uyum sağlamak için, İstek  K12 İngilizce  müfredatı her yıl gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

İstek Okulları’nda geliştirme, destekleme ve paylaşma yöntemlerine dayanan bütünsel bir yabancı dil politikası yürütülmektedir. Amaç; İngilizceyi etkili bir iletişim aracı olarak yeterince kullanabilen, yurtiçi ve yurtdışında tanınan İngilizce yeterliliğine ulaşabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

İstek Okulları İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olması ve her düzeyde yabancı dil öğretiminin öğrenci odaklı yürütülmesi, her öğrencinin kendi potansiyelinin en üst seviyesine ulaşabildiği öğrenme ve eleştirel düşünme ortamlarının oluşturulmasıdır.

CROSSROADS

‘Crossroads’ sistemi öğrencilerin her iki dilde de kendini daha rahat ifade edebilmesi için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu sistemdeki en önemli nokta derse giren İngilizce ve sınıf öğretmeninin planlamayı ortak olarak hazırlaması ve yürütmesidir. Crossroads dersleri genel olarak PYP temaları temel alınarak planlanmaktadır.

Dersler belli bir akışın içerisinde akışın bir kısmının Türkçe bir kısmının İngilizce ve bir kısmının ise beraber şekilde planlanmış şekilde yürütülebilmektedir.

Anaokulu (4-5 yaş), hazırlık sınıflarında (6 yaş) ve 1. sınıflarda  ‘’Crossroads’’ programı uygulanır.

ANAOKULU

Anaokulumuzda uygulamaya başladığımız Crossroads Programında; Türk İngilizce öğretmeni 18 ders saati, yabancı öğretmen 6 ders saati İngilizce müfredat programını uygulanmaktadır. İngilizce sınıf öğretmenliği sistemi ile öğrencilerimiz ders dışında da İngilizce öğretmenlerimizle iletişim becerilerini geliştirmektedir.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Eğitim öğretim sürecinde temel amaç, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşmalarının sağlanmasıdır. Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve kanaatlerin ötesinde, kanıtlanabilir, ilmi verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir.

Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirlenmesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları

gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda; güvenli, ölçülebilir uluslararası geçerliliği olan bir değerlendirme, öğretimin ölçülmesi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

İstek Okulları yabancı dil edinim sürecinde gerçekleştirilen uluslararası sınavlarda, yabancı dil politikamızın bir parçası olarak bağımsız ve tüm dünyada da geçerliliği olan kuruluşlarca öğrencilerimizin ve hedeflenen kazanımların ölçülerek değerlendirilmesi ve bizlere bir yol haritası oluşturması amacı güdülmektedir.

İKİNCİ YABANCI DİL

İstek Okulları olarak, İlköğretim 2. sınıftan başlayıp 12. sınıfa dek   Avrupa Ortak Dil Öğretimi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, teknolojiyi yakından takip eden, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel bir dil olan Almanca ve İspanyolcayı etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştiriyoruz. Dört dil becerisine; yazma, konuşma, dinleme ve okumaya eşit oranda odaklanan programın içinde doğru dilbilgisini kullandırmak da başka bir hedefi oluşturmaktadır. Amacımız özellikle öğrencilerimizin Almanca ve İspanyolca ile ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır.

Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır.