Uzaktan Eğİtİm

İSTEK ANAOKULLARI VE İLKOKULLARINDA UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

      İSTEK Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim  kararı doğrultusunda tüm teknolojik alt yapısını uzaktan eğitime uygun hale getirerek sürece en kısa sürede adapte olmuştur.

Uzaktan eğitim uygulamaları  İSTEK Okulları Eğitim Yöneticileri ve Koordinatörlüklerinin işbirlikçi çalışmaları ile oluşturulmuş zengin içeriğe sahiptir.Yüz yüze eğitim uygulamalarının paralelinde öğrencilerimizin öğrenme kaybı yaşamadan eğitim-öğretime devam edebilecekleri Uzaktan Eğitim Programı tüm öğrencilerimizi kapsar. Öğrencilerimizin bireysel takibi ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar programda önemli bir yer tutar.

      Anaokullarımızda ve İlkokullarımızda, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecinde yapılmasını belirlediği tüm dersler göz önünde bulundurularak hazırlanan “uzaktan eğitim ders programı” uygulanır. Anaokullarımızda yüz yüze eğitim yapılır. Ancak, MEB tarafından açıklanan zamanlarda uzaktan eğitim  yapılır. Anaokullarımızda da ilkokullarımızda da uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle eşgüdümlü olarak devam eder. Uzaktan Eğitim, öğrencilerimizin yaş seviyeleri göz nünde bulundurularak ve öğrencinin aktif katılımını sağlayıcı içeriklerle uygulanır. Uzaktan Eğitim Programına öğrencilerimiz, Google Meet üzerinden gerçekleştirilen ve Web 2.0 araçları ile desteklenen canlı derslerle katılım gösterir.

            Akademik derslerde sınıf mevcudu yarıya indirilerek ders veriminin ve akademik başarının artması hedeflenir. Branş derslerinde ise; interaktif canlı dersler aracılığı ile müfredat öğrencilere etkili bir şekilde aktarılır. Öğrencimizin derse olan ilgisini ve motivasyonunu arttırabilmek için  program kapsamında çeşitli etkinlikler(sanal geziler, yazar söyleşileri, deneyler, proje çalışmaları vs.) düzenlenir.

    Her öğrencinin öğrenme sürecinde bireysel ilgi ve desteğe ihtiyacı vardır. Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizin akademik başarı durumları, öğrenme hızı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bireysel veya seviye grupları oluşturularak akademik dersleri içeren farklılaştırılmış eğitim çalışmaları uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda; günlük, haftalık ve aylık etüt programları planlanır ve öğrencinin akademik gelişimi takip edilir. Uzaktan eğitim sürecinde gün; çember saati/sabah sporu ile başlar ve öğrencilerin etkili bir şekilde derse katılımları sağlanır. Gün boyunca yapılan akademik derslerin ardından (6 ders saati), öğrencilerimiz etüt ve hobi çalışmalarına (2 ders saati) katılmaktadır. Yüz yüze eğitimde yapılan etüt, hobi ve farklılaştırılmış eğitim çalışmaları uzaktan eğitim sürecinde de devam ettirilmektedir.

     Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamaları, potansiyellerini kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve potansiyellerini geliştirmeleri, çevreleriyle olumlu ilişkiler geliştirmeleri hedeflenir.                      Öğrencilerimizi yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek adına çeşitli test ve envanterler uygulanır. Akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, barış eğitimi, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma gibi konuları içeren grup çalışmaları düzenlenir. Onlara akademik alanda çalışma alışkanlıkları kazandırmak ve karşılaştıkları güçlükleri gidermelerinde yardım etmek, kendileri için uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmalarını sağlamak amacıyla eğitsel rehberlik desteği verilir.

    Sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocukların duygularını tanıması ve yönetmesi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranması, pozitif ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurması, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmasını öğretmeyi hedefleyen “İkinci Adım-Second Step - Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı” uzaktan eğitimde de önemli bir yer almaktadır. Program, sınıf öğretmenlerimiz ve rehberlik öğretmenlerimiz, anaokulu psikologlarımız tarafından yürütülür.

    Velilerimiz, öğrencimizin gelişim süreci hakkında bireysel çevrimiçi öğretmen-veli görüşmeleri yoluyla bilgilendirilir. Velilerimize yönelik bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı çevrim içi seminer ve konferanslar düzenlenir. Okulumuzun ihtiyacı doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlanır. Bu yayınlar, öğrenci-öğretmen ve velilerimizle paylaşılır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMIYLA UYUMLU UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI