REHBERLİK – SECOND STEP

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz tüm çalışmalarında Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik yaklaşımını benimsemektedir. Etkinlikler, dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak yürütülmekte; öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini takip ederek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz öğrencilerimizin,

  • Kendilerini tanımasını ve anlamasını,
  • Problem çözme becerilerinin ve baş etme mekanizmalarının gelişmesini,
  • Olumlu benlik algısı geliştirmelerini,
  • Duygularını tanımaları, uygun şekilde ifade etmeleri ve düzenleyebilmelerini,
  • Ait oldukları çevre ile uyumlu ilişkiler kurabilmelerini,
  • Sahip oldukları ilgi ve yeteneklerin farkına varmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Okulumuzdaki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri hem önleyici ve hem de iyileştirici olmak üzere programlı ve aynı zamanda dinamik bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca aile ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışılarak öğrencinin olumlu gelişimi adına bütüncül bir tutum sergilenmektedir. Çalışmalarımız gizlilik esas alınarak ve etik kurallar çerçevesinde öğrenciye odaklanmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

  • Aday kayıt görüşmeleri: Kayıt kabul sürecinde aday öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerdir.
  • Bireysel görüşmeler: Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik öğrenci ile yapılan görüşmelerdir. Amaç, öğrencinin varsa sorununun çözüm sürecinde destek olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygularını ve düşüncelerinin daha rahat ifade edebilmesi için destek olmaktır.
  • Sınıf Rehberlik dersleri: Her seviyede yıllık planda belirlenmiş olan konuları işlemek üzere, haftalık olarak, yüz yüze ya da çevrimiçi derslerle yapılmaktadır.

2.Adım (Second Step) Sosyal-Duygusal Becerileri Geliştirme Programı

Dünyanın 70 ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile Second Step, Commitee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.  Okuldaki tüm çocukları programa dahil eden İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı, İSTEK Okullarında okul öncesi dönemden ilkokul 4. Sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla 2018 yılından beri psikolojik danışmanlarımızın rehberliğinde sınıflarımızda uygulanmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Velilerle, eğitim-öğretim yılı boyunca ihtiyaca yönelik olarak yüz yüze veya çevrimiçi bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı başında yeni velilerimizle yaptığımız tanışma görüşmelerini, öğrencilerin gelişimleri ve akademik süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduğumuz takip görüşmeleri izlemektedir.  

Bu görüşmelerde ihtiyaca yönelik uygulanan test ve envanterlerin sonuçları veliler ile paylaşılıp okul-aile işbirliğine girilmektedir. Bireysel görüşmelerin yanı sıra velilerimizle bilgi paylaşımında bulunduğumuz İSTEK Okulları PDR Bültenleri düzenli olarak hazırlanıp paylaşılmaktadır. Ayrıca velilerin ihtiyaç duyduğu konular belirlenerek kurumumuzda çalışan psikolojik danışmanlar veya alanında uzman eğitimciler tarafından veli seminerleri düzenlenmektedir.