BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İSTEK’TE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Her çocuk yaratıcı doğar. Merak eder, keşfeder, denemeler yapar. Tüm bu yeni keşifler sırasında birçok kez amacına ulaşana kadar hiç pes etmez. İSTEK Okulları olarak en büyük amacımız; çocuklarınızın, aldıkları eğitim ile zaten sahip oldukları yaratıcılık, merak, keşif becerilerileriyle, onları sınırları olmayan bir geleceğe hazırlamaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun MEB kazanımları ve IB Programını temel alarak Anaokulundan Liseye tüm seviyelerde geliştirdiğimiz ÖZGÜN müfredatımızla öğrencilerimizi geleceğe güvenle hazırlamaktayız. Dr. Ken Robinson der ki “Çocukların gelişmesi için özgürlüğe ihtiyaçları vardır.” Müfredatımızda yer verdiğimiz serbest proje geliştirme saatleri ile öğrencilerimizin öğrendikleri konular üzerine düşünmelerini, bilimsel çalışmalar yürütmelerini, özgün tasarımlar yapmalarını, içerik oluşturmalarını ve üretmelerini sağlamaktayız.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim ile İSTEK Okullarından mezun olurken, 21. Yy öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı hatta onlardan sahip olmaları beklenecek;

• Algoritmik düşünme,

• Problem çözme,

• Yaratıcılık ve inovasyon,

• Takım çalışması,

• Özgün ve özgür olabilme,

• Dijital okuryazarlık,

• Neden sonuç ilişkisi kurabilme,

• Eleştirel düşünebilme,

• Adapte olabilme/sürekli öğrenme,

• Bilişimsel düşünebilme, Becerileri kazanmaktadır.

NEYİ HEDEFLİYORUZ?

İSTEK Okulları olarak, Anaokulu ve İlkokul kademelerinde Bilişim teknolojileri, kodlama ve robotik derslerimizi MEB kazanımları ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) ile harmanlayarak eşsiz ve nitelikli bir eğitim imkânı sunmaktayız. Öğrencilerin araştırmasına, bulmasına, iletişim kurmasına, organize olmasına ve günlük yaşamda kendi öğrenimlerinden sorumlu olmalarına imkân vermektedir. Anaokulu kademesinde Bilişim Teknolojileri dersinin merkezinde teknolojik araçların kullanımı, dijital vatandaşlık ve dijital sağlığın önemi, robotik ve kodlama çalışmaları bulunmaktadır. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, planlama ve organize olma, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler.

İSTEK Okullarında öğrencilerimize bilgisayar destekli robotik kodlamanın yanında tablet entegrasyonu ile yürüttüğümüz kodlama çalışmaları sayesinde çeşitli teknolojik araçların kullanımını pekiştiriyoruz.

Anaokulu kademesi kapsamında uyguladığımız bazı kazanımlar ve uygulamalar;

• Teknolojik araçların kullanımı,

• Oyun tabanlı öğrenme,

• Dijital vatandaşlık,

• Dijital sağlığın önemi ve ergonomi,

• Takım çalışması etkinlikleri,

• Algoritmik düşüncelerin temelleri.

İSTEK Okulları İlkokul kademesi Bilişim Teknolojileri/Kodlama dersinin merkezinde öğrenci çalışmaları ve öğrenci katılımı bulunmaktadır. Dijital vatandaşlık kavramı, kodlama ve robotik becerileri çerçevesinde ilerleyen müfredat kazanımları içerik çeşitliliği göstermekte ve ilkokul yaş grubumuzda çalışmalar yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Tüm içerikler Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programına uygun disiplinler üstü temalar ile yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarına göre işlenmektedir.

İlkokul kademesi kapsamında uyguladığımız bazı kazanımlar ve uygulamalar;

• Bilgi teknolojilerini ve interneti kullanırken dijital vatandaşlığın tüm unsurları, internet etiği ve dijital sağlık,

• Kelime ve sunum işlemcileri,

• Arttırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ve Hologram gibi 3 Boyutlu teknolojileri,

• Algoritma, blok kodlama, robotik çalışmaları,

• Oyun tasarımı ve kodlama

• Web 2.0 araçları, tablet ve bilgisayar destekli uygulamalar, eğitim setleri ve araçları,

• Basit ve karmaşık problemlere karşı çözüm üretilen programlama aktiviteleridir.

Bu içerikler doğrultusunda Bilişim Teknolojileri/Kodlama dersinde; sistematik düşünme becerileri kazandırmak, problem çözme becerilerini arttırmak, yaratıcı düşünmelerine yardımcı olmak adına sayısız etkinlik ve çalışmalar yürütülmektedir

NEDEN KODLAMA ROBOTİK

Bugünün ve geleceğin dünyasında teknoloji üretiyor olmak; öğrencilerimizin refah seviyesi yüksek bir yaşam sürmelerini, daha geniş iş olanaklarına sahip olmasını ve dünya adına fark yaratan kişiler olmalarını sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin bu kişiler arasında yer alması için hazırladığımız kodlama ve robotik derslerinde onlara kazandırmayı hedeflediğimiz beceriler şunlardır;

• Bir problemin birden fazla çözüm yolu olabileceğini keşfetme,

• Yeni gelişmelere uyum sağlama,

• Yaratıcılığını keşfederek özgün çalışmalar yapma,

• Robotik biliminin temelini öğrenme, inşa etme,

• Gezegenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bilimsel çalışmalar üretme,

• Disiplinlerarası çalışmalar yaparak, ders kazanımları ve gerçek yaşam uygulamaları arasında bağlantı kurma,

• Çağdaş teknolojileri takip etmelerini ve ihtiyacı doğrultusunda kullanma,

• Analitik düşünme becerisiyle toplumsal problemlere çözümler üretme,

• Bilimsel bilgi ve güncel teknolojilere erişebilme,

• Karşılaştıkları problemlere teknolojik çözümler üretme,

• Takım çalışmalarına uyum sağlama,

• Çalışmalarını ve fikirlerini özgürce ifade etme, Bu beceriler ışığında öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar ile tüketen bir nesil değil üreten neslin bireyleri olarak yetişmektedirler.

DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ

Çocuklarımız, keşfetmek, bağlantı kurmak, yaratmak ve öğrenmek için dijital medya ve teknolojinin gücüyle büyüyorlar. Bu çok büyük bir avantaj olsa da dijital ortamlarda bazı olumsuz olayların da yaşanması mümkündür. Teknoloji kullanmak kadar dijital dünyada sahip olunan hakları bilerek, teknolojiyi doğru kullanmak oldukça önemlidir. Dijital vatandaşlık derslerimizde öğrencilerimizin teknolojiyi etik ilkelere uyarak, sağlıklı ve bilinçli kullanmalarını hedeflemekteyiz. “Dijital Vatandaşlığın 9 Boyutu”, “Sanal Zorbalık”, “Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığı” ve “Dijital Ayak İzi” dersin konu başlıklarıdır.

Öğrencilerimize kazandırdığımız becerilerin 9 başlığı şunlardır:

• Dijital Sağlık,

• Dijital Güvenlik,

• Dijital Etik,

• Dijital Kanun,

• Dijital Haklar ve Sorumluluklar,

• Dijital Okuryazarlık,

• Dijital Ticaret,

• Dijital İletişim,

• Dijital Erişim

KODLAMA EĞİTİMİ

Anaokulu beş yaştan itibaren başladığımız kodlama eğitiminde hedefimiz,

• Öğrencilerimizin bir problemin çözümünün birden fazla yolu olabileceğini ve tüm olasılıkları düşünmelerini,

• Bilişimsel düşünme becerilerinin gelişmesini,

• Yaratıcılıklarının ve özgüvenlerinin gelişmesini,

• Tüketen yerine üreten, yeniliğe açık olan,

• Teknolojik gelişmeleri takip eden bireyler olmalarını sağlamaktır. Araçsız algoritma,

• Araçsız algoritma, blok tabanlı kodlama, metin tabanlı kodlama ve robot kodlama uygulamaları derslerimizde kullanılmaktadır.

Okullarımızda bilgisayar ve tabletler üzerinden öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına olanak sağlamaktayız. Öğrencilerimizin sadece bilgisayar bilimi derslerinde değil, tüm yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözebilen bireyler olması, geleceğin en büyük gereksinimi haline gelmiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin programlama mantığını kavrayabilmeleri, yönergelerle işlem yapabilmeleri gösterilmektedir. Öğrencilerimiz, öğrendikleri ve geliştirdikleri kodlama becerileri sayesinde bir sonraki adım olan robotik çalışmalarına da aktif katılım sağlamaktadır.

ROBOTİK EĞİTİMİ İSTEK

İSTEK Okulları olarak öğrencilerimize robotik dersleri ile,

• Tasarım yapabilme,

• Oluşturduğu tasarımın hareketini sağlayacak parçaları ekleyebilme,

• Programlama yapabilme,

• Yaptıkları ürünler ile gerçek yaşamla bağlantı kurabilme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

Robotik derslerimizi fen bilgisi, matematik dersleri ve PYP ünitelerimiz ile ilişkilendirerek disiplinler arası bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Konu bazlı yapılan robotik çalışmalarında öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak LEGO ile yaptıkları tasarıma, motor, aks, dişli çark gibi parçaları ekleyerek hareketli bir sistem kuruyor. Tasarımlarının çalışma prensibini hesaplayarak, programlamasını yapıyor ve konuyu deneyimleyerek öğreniyor. Bunun yanı sıra okulumuzda bulunan eğitsel ve teknolojik araçlar sayesinde kapsamlı yönlerden çalışmalarını desteklemeye olanak sağlıyoruz.

DİJİTAL OYUN TASARIMI

Dijital Oyun Tasarımı çalışmalarında öğrencilerimiz yaptıkları oyunlar ile oyun tasarım ilkelerini, programın algoritmasını çıkarmayı ve yazılım kavramlarını hayata geçiriyorlar. Hedefimiz; öğrencilerimizin yaratıcılık, tasarım, programlama becerisinin gelişip, iş birliği içinde ve proje bazlı çalışmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda tasarladıkları oyunları program editöründe paylaşıma açan öğrencilerimizin kendilerine olan güvenleri de gelişmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILDIĞI YARIŞMA VE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

• Europe Code Week/AB Kod Haftası, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkesin ayağına getirmeyi amaçlayan bir taban girişimidir. Öğrencilerimiz kodlama aktiviteleri ile farkındalık kazanarak, çalışmalarını sürdürmektedirler.

• Hour of Code: Tüm dünyada Aralık ayının 2. Haftası kutlanan Hour of Code (Kodlama Haftası) robotik ve kodlama farkındalığı yaratmak için yapılmaktadır. Bu haftada, öğrenciler robotik ve kodlama alanında projeler yapıp ürünler geliştirerek, çalışmalarını sergilemektedirler. Festival havasında geçen bu etkinlikte öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarmaktadır.

• FIRST Lego League Jr. (FIRST Lego League Explore): Bilim Kahramanları Derneği tarafından her yıl 6-10 yaş grubu için farklı temalarda düzenlenen STEM programıdır. Öğrencilerin temayla ilgili araştırma yaparak alan uzmanları ile görüşmesi, projelerini anlatan poster hazırlaması, LEGO® Education WeDo parçaları ile model oluşturması, gerçek dünya ile bağlantı kurması, mühendislik ve programlama becerilerini kullanarak modelini hareket ettirmesi ve fuar günü sunması beklenir.

FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE

• Dünya Robotik Olimpiyatları (WRO) World Robot Olympiad / Dünya Robot Olimpiyatı’nın (WRO) amacı gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmaktır. WRO ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştirir.

• Stop-Motion Kısa Film Yarışması: İSTEK Okulları kapsamında, “Istech Motion Fest” ismiyle kısa film yarışması düzenlenmektedir. İlkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri Bilişim Teknolojileri dersinde aldıkları stop motion ile film oluşturma eğitiminin ardından gruplar oluşturarak seçilen tema doğrultusunda çalışmalarını oluşturur ve yarışmaya katılım sağlarlar.

Maker Fuarları: İstanbul Maker Faire gibi maker fuarlarına öğrencilerin standlar açarak projelerini sergilediği etkinlikler düzenlenmektedir. İlkokul kademesinden öğrenciler yaptıkları projeler ile katılım göstermektedir.

• Scratch Cup: Her yıl çeşitli dünya sorunu teması ile yapılan olan Scratch Cup, öğrencilerin Scratch programı ile oyun, animasyon tasarlayarak katıldıkları bir yarışmadır. Müfredatımızda uygulanan proje ve çalışmalar ile tüm kampüslerimizden pek çok takım sürece dahil olmaktadır.

• Teknofest Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali: Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. Öğrencilerimiz kategoriler kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile proje üreterek yarışmaya katılım göstermektedir.